Środowisko

11111.jpg

Dbanie o środowisko jest dla nas szczególnie ważne. Skupiamy się na środowiskowej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności.

Mamy sformułowaną politykę środowiskową, która pomaga nam zminimalizować negatywny wpływ firmy na środowisko i klimat. Staramy się działać w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie zarówno w dużych jak i małych działaniach - od wyboru materiałów i surowców potrzebnych do realizacji wewnętrznych procesów, aż do dostawy produktów:

  • Wybieramy nasze produkty tak, aby ich wpływ na środowisko podczas produkcji, stosowania i usuwania był minimalny.
  • Korzystamy z surowców, wody i energii skutecznie zmniejszając nasz wpływ na środowisko. Oszczędzamy energię elektryczną; zastosowaliśmy izolację umożliwiającą zmniejszenie zużycia ciepła;; używamy certyfikowanego papieru FSC oraz papieru makulaturowego.
  • Ograniczamy emisję odpadów z działalności operacyjnej.
  • Odpady sortujemy tak, aby mogły zostać poddane recyklingowi.
  • Zachęcamy naszych pracowników do odpowiedzialnego podejścia do środowiska.
  • Współpracujemy z dostawcami i innymi partnerami w celu osiągnięcia lepszych standardów ochrony środowiska.

Zrównoważony rozwój i dobre praktyki biznesowe pozwalają nam stale oceniać i zwiększyć nasze wysiłki na rzecz środowiska i klimatu.